Tarptautinė Baltosios lazdelės diena

Spalio 15 d., (antradienį) 12 valandą, VšĮ LASS pietvakarių centre ( Kaune)  vyko koncertas skirtas tarptautinei baltosios lazdelės dienai paminėti. Mūsų bendruomenės žmonėms koncertą dovanojo Gražvydas Sidiniauskas, kuris taip pat yra mūsų LASS bendruomenės narys.  Gražvydas savo balsu, charizma išjudino žmones iš sėdimų vietų – žmonės stovėdami dainavo, plojo, bei šoko kartu su atlikėju.

STEBUKLINGI TAŠKELIAI

Tiktai šeši, šeši maži taškeliai, –
Tai Brailio rašto juk visa esmė.
Jie neregiams į šviesą rodo kelią
Ir dar ilgai bus kelrodė žvaigždė.

Kaip iš saulėgrąžos mažyčio grūdo
Išauga žiedas didelis, gražus,
Taip ir aklasis iš tamsos pabudo,
Išmokęs liesti tuos taškus mažus.

Iš tų taškelių stebuklingo šokio
Šimtai užgimsta knygų įvairių…
Mažytis taškas, rodos, kas čia tokio,
 Bet tampa kartais milžinu tikru.

Šeši taškai – tiktai šeši taškeliai.
Čia Brailio rašto juk visa esmė.
Švieson jis vis naujus akluosius kelia
Ir rodo, kur  gyvenimo prasmė.         

                        Vaclovas Areima